Sommerhus­forsikring

Få en forsikring til sommerhuset, der passer til jeres lille oase. Ring til os nu og hør, hvad vi kan tilbyde. 

En forsikring til familiens oase

Rosé i haven. Crocket på plænen. Lange gå-ture. Morgenbadning. En god bog i solstolen. Masser af tid med familien. Et fristed fra hverdagens forpligtelser. Det søde sommerhus rimer på afslapning og hygge, og med vores Sommerhusforsikring skal I ikke bekymre jer om familiens helle. Vi dækker jeres sommerhus hele året og hjælper jer med fx tabt lejeindtægt, hvis en skade forhindrer udlejning og I har købt vores tilvalgsdækning "Udlejning af sommerhuse". 

Fordele ved vores Sommerhus­forsikring

 • Indbodækning

  Udover at dække selve huset, dækker vi også de ting, der befinder sig fast i sommerhuset som tv, møbler osv. 

 • Vandskade Plus

  Med vores tilvalgsdækning Vandskade Plus dækker vi følgeskader ved udsivning og almindeligt regnvejr. 

 • Udlejning af sommerhus

  Vores særlige dækning til udlejning af sommerhuset, dækker hvis lejere af sommerhuset begår hærværk eller tyveri. 

Få 10 % rabat på alle dine forsikringer

Saml dine forsikringer hos os og få 10 % rabat. Du får tilmed en garanti, der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.

Bliv Fordelskunde

Sådan dækker vores Sommerhus­forsikring

Standarddækninger

 • Brand

  Dækker, brand, lynnedslag, eksplosion, elskade og nedstyrtede genstande fra eller af fly.

 • Husejeransvarsforsikring

  Vi dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting, eller hvis du forsømmer dine pligter som husejer, fx hvis du ikke har ryddet fortovet for sne eller lign.

 • Retshjælp

  Vi dækker, hvis du bliver part i en tvist i form af rets- eller voldgiftssager og skal betale sagsomkostninger.

 • Storm

  Dækker skader efter storm- og skypumper ved vindhastigheder på 17,2 meter i sekundet eller over.

 • Andre vejrskader

  Dækker skader efter voldsomt sky- og tøbrud, frostsprængninger, haglskader og snetryk.

 • Indbrud, tyveri og hærværk

  Dækker indbrud, tyveri og hærværk. Vi dækker fx også tyveri af byggematerialer.

 • Øvrige pludselige skader

  Dækker pludselig skade. Det kan fx være påkørsel, nedstyrtning eller pludselig udstrømning af væske/damp.

 • Glas og sanitet

  Dækker, hvis glas og sanitet bliver beskadiget.

Tilvalgsdækninger

 • Skjulte rør og brud på stikledning

  Forsikringen dækker, hvis der sker noget med skjulte rør og stikledninger.

 • Svamp, råd og insekt

  Dækker udskiftning/afstivning af træværk, hvis det har nedsat bæreevne efter træødelæggende svamp-, insekt- eller rådangreb.

 • Kosmetiske forskelle

  Dækker op til 50 % af ekstraudgifterne til udskiftning af fliser, sanitet, gulve, bordplader og låger, hvis det ikke er muligt at reparere med visuelt identiske materialer.

 • Vandskade Plus

  Dækker skader på bygningen efter nedbør, fygesne eller udsivning fra synlige røranlæg. 

 • Funktionsfejl i faste installationer

  Dækker reparation/udskiftning af nyere elektriske bygningsinstallationer ved elektrisk eller mekanisk svigt i fx varmepumpe.

 • Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

  Dækker udbedring af følgeskader, som opstår som følge af en håndværker- eller entreprenørfejl. 

 • Skadedyrsbekæmpelse

  Dækker udgifter til at opspore og bekæmpe skadedyr, som giver en sanitær gene i beboelsesbygningen.

 • Gnaverskader

  Dækker udgifter til reparation, som er forårsaget af gnavere, fx egern, rotter, mus og husmår.

 • Haveanlæg

  Dækker tyveri, stormskader, hærværk og påkørsel af dit haveanlæg. 

 • Handicaptilpasning

  Dækker udgifterne til nødvendige ændringer på/i beboelsesbygningen, hvis en i hustanden bliver syg eller handicappet. 

 • Om- og tilbygning

  Dækker brand, storm, tyveri og anden skade sket i forbindelse med en til- eller ombygning. 

 • Indbo

  Dækker det faste indbo i sommerhuset ved brand, vejrskader, indbrud og hærværk samt simpelt tyveri og øvrige pludselige skader.

 • Udlejning sommerhus

  Dækker tab af lejeindtægt, hvis en skade gør sommerhuset ubeboeligt og hærværk på eller tyveri af bygningsdele begået af lejere.

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Sommerforsikring hos os? Log på Min Side og se, hvordan du er dækket.

Hvad koster en god Sommerhus­forsikring?

Med vores beregner kan du hurtigt se, hvad en sommerhusforsikring hos os koster for jer. 

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om, hvilke dækninger du har brug for?

Det er vigtigt, at du har de helt rigtige dækninger, og netop derfor sidder vores rådgivere klar ved telefonen, så de kan rådgive dig om forsikring af dit sommerhus.

Ring til os direkte på 33 14 30 50, eller lad os ringe dig op.

Bliv ringet op

Andre forsikringer, som måske også er noget for dig?