God skik

Hos Djøf Forsikring ønsker vi, at du altid føler dig velinformeret, inden du køber din forsikring hos os. Det kalder vi god skik.

Oplysninger om dit køb af forsikringer

Når du køber en forsikring, skal vi i henhold til bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører give dig følgende oplysninger:

Din forsikring bliver leveret af Købstædernes Forsikring, som er forsikringsselskabet bag Djøf Forsikring.

Købstædernes Forsikring, gensidig*

Strandgade 27A, 1401 København K

CVR-nr. 51148819

*Herefter kaldet Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er forsikringsgiver og risikobærer, og Købstædernes Forsikring varetager eventuel skadebehandling.

 

Oplysning om rådgivning

Købstædernes Forsikring yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af forsikringer.

Dine klagemuligheder

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du først tager kontakt til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen.

Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at kontakte vores klageansvarlige.

Kontakt den klageansvarlige

Den klageansvarlige

Djøf Forsikring
Att: Den klageansvarlige
Strandgade 27A
1401 København K

Ankenævnet for Forsikring

Som privatkunde har du også mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, vores klageansvarlige er kommet med. Ankenævnet behandler klager vedrørende private forsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Du finder klageskemaet på Ankenævntes hjemmeside. Her kan du også finde information om, hvordan du klager. 

Djøf Forsikring bliver leveret af Købstædernes Forsikring, som varetager skadebehandlingen. Derfor skal du angive Købstædernes Forsikring som forsikringsselskabet, når du udfylder klageskemaet.

Kontakt Ankenævnet

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2. sal, 1100 København K

33 15 89 00

Hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00

EU-kommissionens online klageportal

Du kan også indgive en klage over den forsikring, du har købt i Købstædernes Forsikring gennem Djøf Forsikring ved at indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal, der behandler klager over ydelser købt via internettet. Ved indgivelse af en klage skal Købstædernes Forsikrings e-mail-adresse [email protected] angives.

Lovvalg og værneting

Forsikringsaftalen er undergivet dansk ret. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. De tvister, som mellem parterne er afgjort ved bindende voldgift, kan dog ikke indbringes for andre instanser.

Oplysning om aflønning

Assurandører og eksterne forsikringsformidlere kan modtage provision for salget.
Øvrige forsikringskonsulenter, salgschefer samt Key Account Managers er fastlønnede med tilknyttet bonusordning.