Risikobærer, tilsyn og Garantifond

Djøf, Gothersgade 133, 1123 København K, CVR-nr. 17517112 formidler forsikringer til sine medlemmer under brandet Djøf Forsikring på vegne af Købstædernes forsikring.

Djøf er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet.

Købstædernes Forsikring, Gensidig, Strandgade 27A, 1401 København K, CVR-nr. 51148819 er forsikringsgiver og risikobærer, og varetager skadebehandling.

Købstædernes Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Læs mere på skadesgarantifonden.dk.

Købstædernes Forsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet.