Førerplads­dækning

Hvert 5. uheld i Danmark er et solouheld. Er du dækket, hvis du kører galt?

Førerpladsdækning dækker solouheld

Vi oplever desværre, at mange ikke ved, at de ikke er dækket af deres standard bilforsikring, hvis de kommer til skade eller får varige mén efter en soloulykke. Det vil sige en ulykke, hvor der ikke er andre involveret, og der derfor ikke er en modpart.

Den hyppigste synder - når vi taler solouheld - er glat føre. Vi ser mange solouheld, hvor føreren mister kontrollen over bilen og glider i grøften. Faktisk er hvert 5. uheld i Danmark et solouheld (Kilde: Vejdirektoratet).
Kommer du til skade i en soloulykke, kan du som regel få udbetalt et beløb fra din ulykkesforsikring, hvis du får et varigt mén. Men for langt de fleste er det slet ikke nok til at komme videre.

Altid dækket - med eller uden modpart

Førerpladsdækningen er en tilvalgsdækning til din bilforsikring, og den følger loven om erstatningsansvar. Det betyder, at du er sikret samme mulighed for erstatning, som hvis der havde været en ansvarlig modpart - fx udbetaling for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

Sådan dækker førerpladsdækningen

 • Du er dækket, hvis du som fører af bilen kører galt og kommer til skade, og ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet.
 • Du er dækket, hvis du kommer til skade, når du stiger ind og ud af bilen.

Det kan du få udbetalt fra forsikringen

 • Tabt arbejdsfortjeneste
  Hvis du er sygemeldt efter ulykken, og hvis du, når du har modtaget sygeløn, dagpenge og lign., stadig har et dokumenteret indtægtstab, kan du få erstatning.
 • Udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling
  Du kan få dækket udgifter til sygehusophold, rekreation, transport til og fra sygehus, hjælpemidler, læge og tandlæge. Ydelser fra det offentlige og andre ydelser, fx udbetaling fra privat sygeforsikring, skal modregnes i erstatningen.
 • Andet tab som følge af skaden
  Her kan du fx få dækket nære slægtninges udgifter til besøg på hospital eller fx tab som følge af forlænget uddannelsestid.
 • Svie og smerte
  Svie og smerte er et økonomisk plaster på såret for de gener, ulemper og fysiske ubehag, som din skade medfører.
 • Varigt mén
  Bliver du ikke helt helbredt efter en ulykke, kan du få udbetaling for varigt mén. Størrelsen af ménet bliver fastsat på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at din helbredstilstand ikke vil blive yderligere forbedret. Méngraden bliver målt i procenter fra 5 til 100 efter en méntabel. Méngraden er et udtryk for, hvor meget din lidelse hæmmer dig i dagligdagen.
 • Tab af erhvervsevne
  Hvis din evne til at arbejde bliver nedsat varigt pga. dit uheld, kan du få udbetalt erstatning for dette. Erstatningen bliver beregnet på baggrund af din årsløn og erhvervsevnetabsprocenten, og den bliver udbetalt som et engangsbeløb.
 • Tab af forsørger og begravelseshjælp
  Hvis du dør i ulykken, bliver der udbetalt erstatning til ægtefælle eller samlever samt til børn.

En historie om et uheld

Læs her om Jens' ulykke, og hvor meget hans førerpladsdækning kom til at betyde. Historien er fiktiv men baseret på en af vores kunders oplevelse. 

Jens kører galt en novemberaften

Jens er tømrer og 28 år. Han har en årsløn på 310.000 kr. Den 1. september 2023 kører Jens i grøften uden for Silkeborg – på grund af glat føre. Han får en rygskade, som giver ham et varigt mén på 70 % og et erhvervsevnetab på 25 %. Han kommer i arbejde igen den 18. december 2023, og han får sin udbetaling fra førerpladsdækningen 18. januar 2024.

Hvor meget får Jens udbetalt?

Se hvor meget Jens får udbetalt med og uden en førerpladsdækning.

 

 

  Med  Uden
Tabt arbejdsfortjeneste 
(Tabt arbejdsfortjeneste er 119.000 kr. Der bliver udbetalt 84.900 kr. i dagpenge) 
 34.100 kr.  0 kr.
Smerte og Svie i 140 dage
(230 kr. pr. dag)
 32.200 kr.  0 kr.
Varigt mén-godtgørelse 
(70 % af 1.013.500 kr.)
 709.450 kr.   0 kr.
Tab af erhvervsevne 
(25 % af 310.000 kr. x 10) 
 775.000 kr.  0 kr.
I alt udbetales erstatning   1.434.400 kr.  0 kr.

Har du brug for rådgivning?

Hvilke dækninger skal du vælge? Hvilken selvrisiko? Hvad med antal kilometer, og er naboen dækket, hvis han låner bilen?

Det er vigtigt, at du har de helt rigtige dækninger, som passer til din familie og jeres kørselsbehov. Og netop derfor sidder vores rådgivere altid klar ved telefonen, så de kan rådgive dig.

Ring til os direkte på 33 14 30 50, eller lad os ringe dig op. 

Bliv ringet op

Har du regnet på det?

Førerpladsdækningen kan virkelig gøre en forskel, hvis du kører galt i et solouheld. Og vi anbefaler alle kunder at tage stilling til, om de skal have denne tilvalgsdækning. Kontakt os for at høre mere om dækningen.