Afbestillings­forsikring

Der kan ske uheld, sygdom eller andre hændelser, som forhindrer dig i at komme på en planlagt rejse. Og det kan du forsikre dig mod.

Ring 33 14 30 50

Afbestillingsforsikring

Vi gælder os til ferien! Nogle gange er det halvdelen af glæden ved rejser: forventningens spænding.

Oplevelser med familien, kæresten, helt alene eller med en god ven. Ud at opleve natur, storbyer, landsbyer, strande, eksotisk mad, spændende ruiner, eller løjper og godt cykelterræn. Alle har deres foretrukne rejsemål.

Bliver ferien aflyst, er skuffelsen en ting, vi ikke kan forsikre dig imod, men de økonomiske lommesmerter kan vi hjælpe med. Måske skal der bestilles en ny rejse for erstatningen?

Evnen til at se fremtiden i krystalkuglens klare lys, er nemlig kun få forundt (vi har prøvet), og der kan selvfølgelig opstå sygdom eller andre hændelser, som kan forhindre dig i at komme afsted på rejsen.

Derfor er det ekstra vigtigt, at du sikre dig med en afbestillingsforsikring.

Hvad koster en afbestillings­forsikring?

Få svar på, hvad det koster at købe en afbestillingsforsikring hos os. Den gælder hele året for hele familien.

Beregn pris

Hvad dækker en Afbestillingsforsikring:

En Afbestillingsforsikring dækker, hvis du fx bliver syg eller kommer til skade inden afrejse og derfor bliver nødt til at aflyse.    

 • Forsikringen dækker privat ferierejser, der skulle have fundet sted overalt i verden og i Danmark. 
 • Forsikringen dækker dig, din samlever/ægtefælle, dine børn under 21 år eller dine børnebørn under 18 år, som rejser sammen med dig. 
 • Forsikringen skal være købt og være i kraft senest 8 dage efter rejsen er bestilt for at dække afbestilling af en rejse. 

Vi dækker afbestilling ved:

 • Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald blandt de rejsende - Hvis du, et medrejsende familiemedlem eller en rejseledsager dør eller rammes af akut opstået sygdom, tilskadekomst, og en læge vurderer, at det ikke er forsvarligt at rejse, eller som kræver hospitalsindlæggelse.
 • Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald i nærmeste familie - Hvis et ikke-medrejsende familiemedlem dør eller rammes af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse.
 • Graviditet - Hvis du eller en rejseledsager bliver gravid og en læge fraråder rejsen. Det er et krav, at du ikke var gravid, da rejsen blev bestilt.
 • Vaccination - Du kan ikke tåle vaccinationer, som er et krav for at indrejse i det land I skulle til.
 • Skilsmisse, separation eller ophør af samliv - Skilsmisse, separation eller ophør af samliv sker indenfor de sidste 3 måneder før afrejse, og rejsen skulle have været foretaget sammen med tidligere ægtefælle/samlever.
 • Eksamen ikke bestået - Hvis du ikke består en eksamen eller må på grund af akut opstået sygdom melde afbud til en eksamen ved en læreanstalt højere end folkeskoleniveau, og sikrede skal derfor til reeksamination.
 • Ufrivillig opsigelse - Hvis du uventet og ufrivilligt blevet opsagt fra dit arbejde. Det er et krav, at afskedigelsen sker senere end 3 måneder før afrejsedato, og at opsigelsen sker efter, at rejsen er bestilt.
 • Starter nyt job - Hvis du starter nyt job efter uventet og ufrivillig opsigelse, og ikke kan få ferie på tidspunktet for den planlagte rejse. Det er et krav, at afrejsedatoen ligger inden for de første 3 måneders ansættelse hos den nye arbejdsgiver, og at ansættelse sker efter, at rejsen er bestilt.
 • Rejsens formål aflyses - Hvis rejsen hovedformål var et planlagt offentligt arrangement fx en koncert, en sportsbegivenhed eller en teaterforestilling, og dette aflyses.
 • Rejsens formål kan ikke udføres - Hvis du bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt for dig at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt aktivitetsferie fx cykel- eller skirejse.
 • Indkaldelse til værnepligt eller som vidne i retssag - Hvis du bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er et krav at du bliver bekendt med indkaldelsen efter, at rejsen er bestilt.
 • Bedrageriske handlinger - Hvis din virksomhed i Danmark udsættes for en bedrageriske handling begået af en i virksomheden ansat person umiddelbart inden afrejsen.
 • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse - Hvis din virksomhed i Danmark rammes af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse umiddelbart inden afrejse.
 • Brand, eksplosion mv. - Rammes din privatbolig eller virksomhed i Danmark af brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud, og når det er nødvendigt for dig at forblive i Danmark.
 • Rejseledsager må aflyse rejsen - Hvis din rejseledsager må aflyse rejsen på baggrund af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, og du derved skulle rejse alene.

Afbestillings­forsikringen dækker året rundt

Hos os kan du købe afbestillingsforsikringen som et tilvalg til Årsrejseforsikringen. Vælger du at købe afbestillingsforsikringen gennem et rejsebureau eller et flyselskab, er du typisk kun forsikret på den enkelte rejse. Køber du afbestillingsforsikringen hos os, er du forsikret på alle dine rejser hele året rundt.

Sådan gør du, hvis du får brug for din afbestillingsforsikring

Hvis du eller en af dine rejsekammerater bliver syg eller kommer til skade, skal I tilses af en læge. Hvis det er meget tæt på afrejse, er det selvfølgelig vigtigt, at det sker så hurtigt som muligt. Det kan være nødvendigt at bruge vagtlæge eller at tage på skadestuen.

Når det står klart, at du er nødt til at aflyse rejsen, skal du tage kontakt til rejsearrangøren så hurtigt, det kan lade sig gøre. Derefter skal du anmelde aflysningen til os.

Vi skal ud over anmeldelsen bruge en lægeerklæring, faktura på rejsens pris, ubrugte billetter, eventuelle vouchers og anden relevant dokumentation. Det kan fx være dødsattest, politianmeldelse eller andet.

Afbestil rejse

Spørgsmål og svar om afbestillingsforsikringen

Er jeg dækket af min Årsrejseforsikring, hvis jeg er syg?

Ja, du kan sagtens rejse, hvis du er syg. En rejseforsikring dækker kun akut sygdom og skader opstået under rejsen. Men med en medicinsk forhåndsgodkendelse er du sikret dækning, selv ved sygdom du kendte til, allerede da du bestilte rejsen, eller rejste hjemmefra. Du skal bare sørge for at søge medicinsk forhåndsgodkendelse inden for 2 måneder før din rejse. Læs mere om forhåndsgodkendelser.

De fleste kan få en forhåndsgodkendelse med det samme med vores online-test. Du skal svare på en række spørgsmål og får svar og godkendelse med det samme. I særlige tilfælde har vi brug for flere oplysninger, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Er jeg dækket, hvis jeg for nyligt har været på hospitalet eller i medicinsk behandling?

Hvis du har været på hospitalet, til læge eller har ændret din medicin inden for de sidste to måneder, skal du måske forhåndsgodkendes inden rejsen, hvis forsikringen skal dække. Gå direkte til forhåndsgodkendelse eller læs mere om forhåndsgodkendelse her.

Kan jeg blive forsikret i mere end 90 dage?

Skal du være væk i længere tid end 90 dage, så kan du nemt og hurtigt forlænge din rejseforsikring via vores samarbejde med Europæiske ERV. Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab. Bestil selv forlængelsen via Europæiskes hjemmeside eller kontakt dem på 33 27 82 55. Når du opretter forlængelsen skal rejseperioden tegnes fra dag 91, altså når dækningen i Djøf Forsikring ophører, og indtil du er hjemme igen. Dvs. at du sætter udrejsedagen til at være dag 91 og hjemrejsedatoen til den nye dato.

Vær opmærksom på, at hvis du lider af en kronisk eller eksisterende lidelse og har brug for en forhåndsgodkendelse, skal den også laves hos Europæiske. Du kan finde mere information og udfylde en helbredserklæring her.

Kan jeg få et kort til min pung med et telefonnummer til Årsrejseforsikringen?

Ja, du kan downloade og printe et eller flere rejsekort med kontaktinformation, som du kan tage med på rejsen. Download her.

Jeg har mit sygesikringskort – er jeg så ikke dækket på en rejse?

Nej, dit sygesikringskort dækker ikke længere, når du rejser uden for Danmark. Det er afløst af EU Sygesikringskort (Det blå kort), som du kan bestille på borger.dk.

Det blå kort dækker læge- og hospitalsbehandling i EU/EØS-landene på samme niveau som landets egne borgere. Det betyder, at du i visse tilfælde skal betale direkte ved den udenlandske læge og senere søge om refundering i Danmark. Visse lande har også delvis egenbetaling på lægebehandling.

I mange ferieområder er der hovedsageligt private læger og sundhedstilbud, hvilket det blå kort ikke dækker. Vi anbefaler derfor altid at få en rejseforsikring, inden du tager på ferie.

Hvornår har jeg brug for en afbestillingsforsikring?

En afbestillingsforsikring er god at have, hvis du har brugt mange penge på den planlagte rejse, eller hvis du er bekymret for at skulle aflyse. Afbestillingsforsikringen er en tilvalgsdækning til din Rejseforsikring, som dækker, hvis du eller en i din familie bliver syg eller kommer til skade. Du kan også afbestille rejsen, hvis du bliver opsagt, skal skilles, eller hvis du skal reeksamineres i rejseperioden. Læs mere her.

Hvornår bør jeg søge forhåndsgodkendelse for min Rejseforsikring?

Der skal foretages en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du har en kronisk sygdom/lidelse, som inden for de sidste 2 måneder før afrejsedatoen, har givet anledning til:

 • Hospitalsindlæggelse eller operation
 • Lægebehandling/-vurdering, bortset fra almindelig kontrol
 • Ændret medicinering
 • Indkaldelse til undersøgelser eller behandling, bortset fra almindelig kontrol

Et af de ovennævnte forhold kan bevirke enten:

 • At der ikke meddeles forbehold, og forsikringen dækker fuldt ud.
 • At der tages et konkret forbehold for udgifter under rejsen som følge af sygdommen/lidelsen.
 • At der meddeles et generelt forbehold, og forsikringen ikke dækker den pågældende rejse.

Læs mere her.