Beregn prisen på Ulykkes­forsikring

Din pris er altid 10% billigere, når du beregner og køber din forsikring online.

Oplysninger om dig

Vælg dækninger

Her kan du vælge, hvilke dækninger du ønsker på Ulykkesforsikringen. Læs mere om dækningerne i produktinformationen om Ulykkesforsikring.

Vælg dækninger til og fra

Mén

Du får en udbetaling, hvis du får varige mén som følge af en ulykke. Dækker også udgifter til tandbehandling som følge af en ulykke.

Død

I tilfælde af at du dør ved en ulykke, fx et trafikuheld, udbetaler vi en dødsfaldssum til dine pårørende, eller en begunstiget du har valgt. 

Knoglebrud og visse ledskader

1 % af din valgte sum kommer til udbetaling med det samme, hvis du fx brækker din arm.

Tyggeskade

Dækker skade på dine tænder, hvis du tygger på genstande, der ikke burde være i det, du spiser.

Brilleskade

Dækker dine briller eller kontaktlinser, hvis de bliver beskadiget i en ulykke.

Farlig sport

Dækker varige mén, hvis du er ude for en ulykke, mens du dyrker en mere risikobetonet sport.

Fører af MC, ATV og knallert45

Dækker varige mén, hvis du er ude for en ulykke, mens du kører motorcykel, ATV eller scooter/knallert 45.

Størrelsen på din ménsum afgør, hvor stor en erstatning du kan få, hvis du får varige mén som følge af en ulykke – dvs. skader, som ikke går væk med tiden. 

Dødssummen er det beløb, dine pårørende får udbetalt, hvis du dør som følge af en ulykke.

Pris for Ulykkesforsikring: Din pris:
Ej beregnet

Du har fået 10% i online-rabat

Samlet pris: inkl. afgifter og gebyrer