Udvidet vanddækning

Vælg en ekstra dækning, som bl.a. sikrer dig ved skader efter vand fra synlige rør. Ring og hør mere.

Synlige rør kan også være synderen

Du er godt dækket med vores Husforsikring med standarddækning, men vil du være helt sikker, så anbefaler vi dig, at du vælger vores udvidede vanddækning. Den dækker fx vandskader fra synlige rør, som lækker og siver, uden at du opdager det.

Vores udvidede vanddækning dækker:

  • Vandskade som følge af dryp og udsivning fra synlige rørinstallationer.
  • Vandskade som følge af nedbør, der trænger ind i huset.
  • Vandskade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.
  • Udsivning fra synlige installationer og fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 L.
  • Skade efter fygesne, hvor loftsrummet ikke er umiddelbart tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen.

Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres eller udbedres umiddelbart efter, skaden er sket. 

Det koster mindre, end man skulle tro

Prisen afhænger af dit hus og dit kundeforhold, men prisen er intet sammenlignet med de potentielle skader, som du beskytter dig i mod. Med denne dækning er du mere fri som husejer, da du ikke skal gå og tænke på, om der nu er udsivninger fra rør, du ikke har opdaget.

Ring til os, og hør hvor meget dækningen koster for dig.

Ring 33 14 30 50